Розробки уроків для 5-9-х класів

ПРОГРАМИ з української мови і літератури для 10 класу (рівень стандарту, профільний рівень) Передплата на ІІ піврічча 2019 року.

Стаття №15 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (659) 2012 р.

Олег БЕЛЕЙ. Підручник української для словаків

   Проголошення Україною незалеж­ності у контексті трансформаційних процесів у країнах центральної Європи помітно активізувало, окрім іншого, й потребу викладання та популяризації української мови за межами держави. Проте в багатьох закордонних універ­ситетах це завдання розв’язували за допомогою «переганяння овець» із однієї кошари в іншу: новозасновувані кафедри української, подібно до інших, донедавна «бездержавних» філологій, – білоруської, хорватської – формува­ли коштом скорочуваних фахівців із ка­федр російської філології. Такий про­цес переорієнтації, на жаль, не завжди виявлявся надійним підґрунтям для здійснення успішного старту в новій га­лузі національної глоттодидактики, яким було викладання української мо­ви як іноземної.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту

 

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України