Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №15 з журналу «ДИВОСЛОВО» №02 (659) 2012 р.

Олег БЕЛЕЙ. Підручник української для словаків

   Проголошення Україною незалеж­ності у контексті трансформаційних процесів у країнах центральної Європи помітно активізувало, окрім іншого, й потребу викладання та популяризації української мови за межами держави. Проте в багатьох закордонних універ­ситетах це завдання розв’язували за допомогою «переганяння овець» із однієї кошари в іншу: новозасновувані кафедри української, подібно до інших, донедавна «бездержавних» філологій, — білоруської, хорватської — формува­ли коштом скорочуваних фахівців із ка­федр російської філології. Такий про­цес переорієнтації, на жаль, не завжди виявлявся надійним підґрунтям для здійснення успішного старту в новій га­лузі національної глоттодидактики, яким було викладання української мо­ви як іноземної.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту

 

Интернет-магазин АБАРИС