Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №14 з журналу «ДИВОСЛОВО» №02 (659) 2012 р.

Ігор ПАВЛЮК. Поезії

   Ігор ПАВЛЮК народився на Волинi 1 сiчня 1967 р. Вчився у Санкт-Петербурзькому вiйськовому училищi, працював у забайкальськiй тайзi, у пресi (у тому числi релiгiйнiй), на радiо. 1992 р. закiнчив Львiвський державний унiверситет iм. Івана Франка, факультет журналiстики. З 1987 р. мешкає у Львовi. З 2003 р. – у Києвi. Лауреат Народної Шевченкiвської премiї (Залiзний Мамай), лiтературних премiй iм. В.Симоненка, iм. Б.Нечерди, мiжнародної лiтературної премiї iм.М.Гоголя «Трiумф», iм. М.Шашкевича, iм. Г.Сковороди. Доктор наук iз соцiальних комунiкацiй. Автор 28 книжок, серед яких: поезiя – «Острови юностi» (1990), «Голос денного Мiсяця» (1994), «Алергiя на вiчнiсть» (1999), «Чоловiче ворожiння» (2002), «The angel (or) English language?: Книга вiршiв Ігоря Павлюка англiйською мовою» (2004), «Магма» (2005), «Лiрика» (2008), «Україна в диму» (2009), «Стратосфера» (2010), українсько-росiйсько-англiйська книжка лiрики «Ловлячи осiннi павутинки» («Catching Gossamers») (Нью-Йорк, 2011) та iн; проза – «Бiографiя дерева племенi поетiв» (2003), «Заборонений цвiт» (2007); п’єса для дiтей «Лiтаючий казан» (2003); монографiї – «Митець – Влада – Преса: iсторико-типологiчний аналiз» (1997), «Дiагностика i прогностика брехнi» (2003), «Письменники у пресi» (2010), книжки з iсторiї преси та iн. За окремими творами здiйснено театральнi постановки, чимало вiршiв стали пiснями. У 2004 р. вийшов компакт-диск «Лiрика…: Вiршi Ігоря Павлюка у виконаннi народного артиста України Святослава Максимчука».

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Интернет-магазин АБАРИС