Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Уроки з української мови для 10-го класу

Конспекти уроків з української мови для 10-го класу

Ці посібники можна придбати і оплатити карткою
в нашому інтернет-магазині АБАРІС

УДК 811.161.2*кл10(075.3)УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ

Схвалила для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісія з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.05.2019 р. № 22.1/12-Г-299)

РЕЦЕНЗЕНТИ
Шкарбан Л. В. – кандидат педагогічних наук, викладач Київського університету ім. Бориса Грінченка
Кононенко О. Т. – учитель спеціалізованої середньої школи № 307 м. Києва
Нечипоренко А. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Тарасенко О. О. – учитель гімназії ім. Лесі Українки м. Києва

Омельчук С. А., Романенко Ю. О.
Уроки української мови для 10 класу: навч. посіб. / С. А. Омельчук, Ю. О. Романенко. – К.: Дивослово, 2019. – 264 с.

ISBN 978-617-7441-00-6

У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 10 класу, що відповідають чинній навчальній програмі. Уроки побудовано з урахуванням сучасних досягнень теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення, у них поєднано комунікативний, соціокультурний принципи і принцип практичного спрямування навчання. Вправи й завдання дають змогу реалізувати не лише знаннєвий, а й діяльнісний, ціннісний, емоційний і поведінковий компоненти предметної компетентності з української мови. Уроки, крім традиційних форм навчальної роботи, реалізують сучасні освітні технології: проблемно-пошукової, дослідницької, групової діяльності, ігрових форм тощо.

Посібник розраховано на вчителів української мови й літератури, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

ISBN 978-617-7441-00-6 УДК 811.161.2*кл10(075.3)

© Омельчук С. А, Романенко Ю. О., 2019
© «Дивослово», 2019
О-57Акція на методичні посібники

Вартість посібника  — 160 грн. (264 с.)

Ці посібники можна придбати і оплатити карткою
в нашому інтернет-магазині АБАРІС

Замовлення відправляється за рахунок отримувача

(вартість пересилання приблизно

40,00 — 55,00 грн: уточнюйте у своєму поштовому відділенні)

Демо-версія ТУТ

Посібник у паперовому вигляді можна замовити в редакції за телефоном

(098) 606-23-81

Замовити паперову версію посібника

Интернет-магазин АБАРИС