Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (740) 2018 р.

ВИДИ Й ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Урок у 8 класі

Евеліна ТКАЧ, студентка Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

Стаття містить план-конспект уроку української мови, метою якого є засвоєння учнями знань про види й засоби міжфразового зв’язку в тексті та формування вмінь застосовувати їх на практиці. Особливістю побудови уроку є реалізація комплексу методів, прийомів, форм роботи і розробка системи завдань на основі одного тексту.

Ключові слова: текст, відоме, нове, тема, рема, темо-рематичні зв’язки, види і засоби міжфразового зв’язку.

KINDS AND MEANS OF INTER PHRASE CONNECTION
An 8th Form Lesson

Evelina TKACH, student, National Pedagogical Drahomanov University

The paper offers a Ukrainian language lesson plan, aimed to teach the students the kinds and means of inter phrase connection in text, and to develop the corresponding skills via further training. The lesson is unique as it is organized to realize a complex of methods, techniques and activities, and the tasks system is based on one text.

Key words: text, the known, theme, rheme, theme and rheme relation, kinds and means of inter phrase connection.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС