Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (656) 2011 р.

Тетяна ШЕВЧУК. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди

   Про українське літературне бароко та його віддзеркалення у творчості Г. Сковороди є багато досліджень. Ця проблема вперше зринає у працях Д.Чижевського («Філософія Г.Сковоро­ди», 1934; «Український літературний барок. На­риси», 1944) й активно розкривається в числен­них публікаціях І.Іваньо, М.Корпанюка, Б.Криси, О.Мишанича, Г.Ноги, В.Сулими, Л.Ушкалова та інших науковців. За останнє десятиліття ця проб­лема щонайперше розробляється у студіях проф. Л.Ушкалова «Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду» (2001), «Есеї про українське бароко» (2006), «Сковорода та інші. Причинки до історії української літерату­ри» (2007). Серед сучасних праць, присвячених естетиці українського бароко, не можна оминути укладеного за його ж редагуванням фундаментального двотомника «Українське бароко» (2004), представленого грунтовними публікація­ми Т.Гусарчук, М.Кашуби, С.Кримського, Д.На­ливайка, Р.Радишевського, М.Сулими та ін. Ав­тор пропонованого дослідження поставив за мету окреслити барокову парадигму художнього до­робку Г. Сковороди в методичному аспекті для ви­користання цих матеріалів на шкільних уроках з вивчення творчості митця.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту   Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС