Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07 (652) 2011 р.

Мирослава КРИСЬКІВ, Володимир МЕЛЬНИЧАЙКО.

Синтаксис учнівських переказів

   Важливим завданням шкільного курсу ук­раїнської мови є «вироблення у школярів компе­тенції комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях» [7; 1]. Посилення практичного аспекту навчання рідної мови, потреба підвищувати мовленнєву компетенцію учнів зумовлює пошук найефективніших методів роботи вчителя. Навчальний процес можна вважати оптимально організова­ним, якщо він забезпечуватиме планомірний і неухильний мовний розвиток кожного школяра. Неодмінною ж умовою цього є постійна опора на мовний досвід учнів: тільки знання реального рівня їхніх мовленнєвих умінь дасть змогу вчи­телеві вибирати найбільш цілеспрямовані мето­ди, прийоми, засоби навчання.

ЧИТАТИ ДАЛІ

До змісту    Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС