Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (758) 2020 р.

ЗАРУБІЖНІ ВІДВІДУВАЧІ ТАРАСОВОЇ ГОРИ
ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Світлана БРИЖИЦЬКА, кандидат історичних наук, Шевченківський національний заповідник

На матеріалах музейних книг вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка та друкованих джерел вивчено сприйняття постаті мистця іноземними відвідувачами у період з 1918 по 2016 роки. Визначено, які наміри стоять за нотатками дописувачів і вплив їх на організацію дискурсу. Застосовано якісно-кількісний метод для виявлення і оцінки специфічних характеристик різних типів текстів.

Ключові слова: могила Шевченка, «Книга вражень…», документ, джерело, відвідувачі могили.

FOREIGN VISITORS OF TARAS HILL MEMORIAL
ABOUT TARAS SHEVCHENKO

Svitlana BRYZHYTSKA, PhD in History, Shevchenko National Reserve

The present paper studies comprehension of Taras Shevchenko’s personality on the part of foreign visitors of the poet’s grave within 1918 and 2018 on the material of the guestbook and print media. It elicits the visitors’ motives and their impact on the discourse arrangement. It applies qualitative and quantitative analysis to profile and evaluate features of various text types.

Key words: Shevchenko’s grave, Guestbook, document, source, visitors of the grave.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС