Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (649) 2011 р.

Олена БОНДАРЕВА. Українська компаративістика: проблемне поле,

процеси і механізми розвитку

   Монографія Галини Александрової зосереджується на ста­новленні, історії та методологічних трансформаціях української компара­тивістики. Дослідниця не просто фік­сує певні еволюційні віхи порівняльно­го літературознавства на українських теренах, а панорамно презентує роз­маїття шкіл, наукових підходів, демон­струє механізми змін у компаративних методиках, модифікації компаратив­ної аналітики та строкатість дослід­ницької практики у діахронній проекції, дає відповідь на низку досі не опраць­ованих питань щодо джерел формування української літературознавчої компаративістики, етапів її становлен­ня, внутрішнього змісту і стратегічних пріоритетів кожного з них.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС