Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу «ДИВОСЛОВО» №03 (708) 2016 р.

Христина КАРПОВЕЦЬ. До питання про асиміляцію

за місцем і способом творення

Предметом нашого аналізу є давно відоме і, як видається на перший погляд, вивчене явище звукового мовлення – асиміляція. Це вид комбінаторних змін звуків: артикуляційне уподібнення звуків один одному в межах слова або словосполучення [7, с. 33].

Відповідно до програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів мовна і мовленнєва змістові лінії – головні, вони визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводяться вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин, виділених на засвоєння їх, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна) є засобом досягнення основної освітньої мети. Засвоєння мовного й мовленнєвого змісту програми – важлива умова формування спеціальних компетентностей (мовної, мовленнєвої, комунікативної), запорука та показник загального особистісного розвитку учня [3, с. 4]. Тому актуальність дослідження зумовлена потребою з’ясувати фонетичні закони мови під час щорічного повторення вивченого матеріалу в загальноосвітній і вищій школах, а також прямою реалізацією цих законів в усному мовленні.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС