Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (755) 2020 р.

«…ПУДЕЛОЧКО ЖИВИХ КВІТОК»
Новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки

Світлана БОГДАН, професорка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

У статті досліджено особливості вербального моделювання одного з найпоширеніших світських свят – Нового року – в епістолярних текстах Лесі Українки; окреслено основні мовні засоби репрезентації його, встановлено типові та індивідуально увиразнені ознаки комунікативної поведінки адресантки в найчастіше актуалізованих комунікативних ситуаціях новорічного дискурсу – вітаннях та побажаннях; визначено також авторське сприйняття свят і самого процесу святкування.

Ключові слова: свято, дискурс, епістолярний текст, Новий рік, вітання, побажання.

«…A BUNCH OF FRESH FLOWERS»
New Year Discourse in Lesya Ukrainka’s Epistolary

Svitlana BOHDAN, PhD in Linguistics, professor, Lesya Ukrainka Eastern European National University

The article studies the peculiarities of verbal modelling of one of the most popular secular holidays, New Year, in Lesya Ukrainka’s epistolary texts. The paper defines basic means of its verbal representation, and specifies both typical and individual features of the addressant’s communicative behaviour in frequent communicative situations of the New Year discourse, such as congratulations and wishes; it also elicits the author’s perception of holidays and celebration activities.

Key words: holiday, discourse, epistolary rext, New Year, congratulation, wishes.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС