Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (719) 2017 р.

ЗАСОБИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ МІФОЛОГІЗОВАНИХ ОБРАЗІВ
У «ВІРШАХ З МАЙДАНУ» ДМИТРА ПАВЛИЧКА

Оксана КАЛИТА, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті з’ясовано поняття «неоміф» та залежність нового міфотворення від суспільно-політичних реалій; конкретизовано поняття «міфологема» та «міфообраз»; окреслено модель системи міфообразів та досліджено мовну репрезентацію їх у поетичній збірці Дмитра Павличка «Вірші з Майдану».

Ключові слова: міфообраз, концепт, міфологема.

MYTHOLOGICAL IMAGES IN DMYTRO PAVLYCHKO’S POETIC COLLECTION
POEMS FROM MAIDAN

Oksana KALYTA, PhD, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article considers the concept of new myth, and dependence of the new myths creation on social and political realities; it also specifies the terms myth and mythical image, outlines the model of mythological images in Dmytro Pavlychko’s poetic collection Poems from Maidan, and studies their linguistic representation.

Keywords: mythological image, concept, mythologem.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС