Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (671) 2013 р.

Наталія ПАСІШНА. Оповідання Євгена Гуцала «Сім’я дикої качки»:

морально-етичні проблеми

   Одне з актуальних завдань сучасної школи – шукати способи оптимізації навчального процесу, аби зацікавити учнів, активізувати їхню розумову діяльність, спонукати до творчості, виховувати як життєво й соціально компетентних особистостей. Для цього потрібні такі педагогічні технології, які не лише забезпечують поповнення знань і вмінь із навчального предмета, а й розвивають пізнавальну активність, самостійність, здатність творчо виконувати завдання. Тому у своїй педагогічній практиці широко застосовую технологію критичного мислення. Вона забезпечує перехід від навчання, зорієнтованого переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного мислення. Відповідно до цього використовую такі інтерактивні форми та методи навчання:

   –   семантична карта слова (завдання, яке дає змогу побачити наявні в учнів асоціації стосовно ключового поняття);

   –    припущення на основі запропонованих слів (учні пробують моделювати розвиток дії в оповіданні на підставі кількох слів із твору);

   –    спрямоване читання (допомагає скеровувати учнів під час самостійного читання за допомогою запитань рівня розуміння. Учні читають текст по кілька абзаців, потім спиняються та обговорюють прочитане);

   –    карта персонажів (цей метод застосовуємо для аналізу вчинків персонажів, характеристики образів);

   –    «Павутинка дискусії» (метод, який спонукає школярів активно обговорювати проблемні питання, аргументувати свою позицію);

   –    «Лінія цінностей» (різновид кооперативної діяльності, застосовується з метою виявити думки учнів із проблемних питань, де можлива різна міра згоди або незгоди з якоюсь заявою чи твердженням);

   –    твір-п’ятихвилинка (швидке, стисле письмове міркування, рефлексія);

   –    «Залиште за мною останнє слово» (цей метод особливо корисний для того, щоб залучити до обговорення сором’язливих і мовчазних учнів, дати їм змогу висловитися).

   Учням подобаються такі форми й методи навчальної діяльності, оскільки спонукають до роздумів, розумового напруження, винахідливості та творчості, активізують ініціативу, самостійність.

   Пропонована розробка уроку літератури в 7-му класі побудована з використанням технології критичного мислення та названих інтерактивних методів і форм роботи.

Интернет-магазин АБАРИС