Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (742) 2019 р.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10-й клас (ІІ семестр). Профільний рівень

Марія ПЕЧОНЧИК, учитель опорного закладу Кам’янська ЗОШ І–ІІІ ступенів Березнівської районної ради, Рівненська обл.

Контрольні роботи складено відповідно до нової програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10–11 класи. – Профільний рівень / Мацько Л. І., Груба Т. Л., Семеног О. М., Симоненко Т. В. (Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.), методичних рекомендацій щодо використання тестових технологій у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх закладах, критеріїв оцінювання та вимог ЗНО.

У кожній контрольній передбачено два варіанти, які містять завдання різних рівнів складності – початкового, середнього, достатнього, високого. За правильне виконання всієї роботи виставляється 12 балів (по 3 бали за кожен рівень).

Перший рівень (початковий) містить завдання з вибором однієї правильної відповіді (орієнтування учнів у лінгвістичній теорії, відтворення теоретичних понять та елементарне практичне застосування).

Другий рівень (середній) охоплює завдання на увідповіднення (розуміння лінгвістичних понять, виділення їх у низці однотипних чи різнотипних, розрізнення окремих властивостей).

Третій рівень (достатній) – вміння працювати з невеликим текстом, редагувати написане, виконувати різні граматичні та правописні завдання, конструювати речення та інші.

Завдання четвертого рівня (високого) передбачає системне й узагальнене знання мовного матеріалу, вміння застосовувати його в нестандартних ситуаціях. Здебільшого ці завдання пов’язані з побудовою власних висловлень і використання в них вивчених мовних явищ.

Такий підхід дає змогу перевірити рівень системних знань про мову (мовна компетентність), рівень оволодіння базовими вміннями й навичками використання мови у відповідних мовленнєвих ситуаціях (мовленнєва компетентність), здатність конструювати тематично і стилістично зорієнтовані тексти (соціокультурна компетентність), сформованість інтелектуально-операційних умінь (діяльнісна компетентність).

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС