Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (718) 2017 р.

АВТОБІОГРАФІЧНЕ ПИСЬМО В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Ірина КОНСТАНКЕВИЧ, завідувач кафедри української літератури Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки

У статті окреслено історію розвитку і становлення автобіографічного письма від давнини до першої половини ХХ ст., доби модернізму в українській літературі. Простежено стильові особливості саморепрезентації у творах письменників світової і вітчизняної традиції, її типологічні риси, художні стратегії та прийоми.

Ключові слова: автобіографія, саморепрезентація, автопсихологізм, автотематизм, інтертекстуальність.

AUTOBIOGRAPHIC WRITING IN THE UKRAINIAN LITERATURE
OF THE FIRST HALF OF THE XX C.: HISTORICAL AND ARTISTIC TENDENCIES

Iryna KONSTANKEVYCH, PhD, associate professor, Lesya Ukrainka Eastern European National University

The present paper outlines the development and formation history of autobiographic writing since old times until the first half of the XX c., the modernism period in Ukrainian literature. It elicits stylistic peculiarities of self-representation in the works of writers belonging to the global and local traditions, the relevant typological features, artistic strategies and methods.

Key words: autobiography, self-representation, autopsychologism, autothematism, intertextuality.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС