Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №16 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (670) 2013 р.

Лариса МАСЕНКО. Шляхетна природа людини

   Моє знайомство з Михайлиною Коцюбинсь­кою почалося з її першої книжки «Образне слово в літературному творі». Цю працю нам, сту­дентам українського відділу філологічного факуль­тету Київського університету ім. Тараса Шевченка, рекомендувала як обов’язкову лектуру Галина Кіндратівна Сидоренко на лекціях із фольклори­стики. З тих пір ця книжка зберігається в моїй біб­ліотеці. Але тільки тепер можу по-справжньому оцінити, наскільки вирізнялася вона, як і інші дослідження М.Коцюбинської, опубліковані в 1960-х рр., на тлі тогочасної української філо­логічної науки. Незвичною для радянського літера­турознавства була вже методика, яку авторка засто­совувала до аналізу художніх творів. У своїх дослідженнях вона спиралася на ідеї В.Гумбольдта та вчення О.Потебні про образне слово, поєднуючи літературознавчий аналіз із мовознавчим.

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Интернет-магазин АБАРИС