Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (670) 2013 р.

Ольга КОПУСЬ. Перифрази як елементи концептуальної картини світу

в романах Олеся Гончара

   В умовах незалежності України збільшився інтерес до національної культури, зокрема до художньої літератури. Стало можливим дослі­джувати творчість не лише вилучених із мовно-літературного процесу чи замовчуваних письмен­ників, а й глибше, без ідеологічного тиску вивчати творчість письменників загальновідомих, хресто­матійних. Світоглядні позиції і національна спе­цифіка творчості митця значною мірою розкрива­ються через мову його творів. Таким взаємозв’яз­ком мови та світобачення письменника позначені і твори О.Гончара. Стиль, художня манера, естетич­на концепція цього автора – особлива сторінка в історії сучасної української літератури. Шлях О.Гончара в літературі – це шлях безперервних шу­кань. Його творчість нерозривно пов’язана із сучас­ною йому епохою, вона поетапно відображає шляхи розвитку українського суспільства.

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Інтернет-магазин АБАРІС