Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Уроки з української мови для 11-го класу

Конспекти уроків з української мови для 11-го класу

Ці посібники можна придбати і оплатити карткою
в нашому інтернет-магазині АБАРІС

УДК 373.5.016:821.161.2.09*кл11](07)Уроки з української мови для 11-го класу

Схвалила для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісія з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 12.05.2020 р. №22.1/12-Г-236)

РЕЦЕНЗЕНТИ

Нечипоренко А. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Тарасенко О. О. – учитель гімназії ім. Лесі Українки м. Києва

Кипиченко Н. С. – кандидат педагогічних наук, методист відділу дошкільної та початкової освіти Українського інституту розвитку освіти

Кононенко О. Т. – учитель спеціалізованої середньої школи № 307 м.Києва

Омельчук С. А., Романенко Ю. О.

Уроки української мови для 11 класу: навч. посіб. / С. А. Омельчук,
Ю. О. Романенко. – К.: Дивослово, 2020. – 286 с.

ISBN 978-617-7441-06-8

У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 11-го класу, що відповідають чинній навчальній програмі. Уроки побудовано з урахуванням сучасних досягень теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення, у них поєднано комунікативний, соціокультурний принципи і принцип практичного спрямування навчання. Вправи й завдання дають змогу реалізувати не лише знаннєвий, а й діяльнісний, ціннісний, емоційний і поведінковий компоненти предметної компетентності з української мови. Уроки, крім традиційних форм навчальної роботи, реалізують сучасні освітні технології: проблемно-пошукової, дослідницької, групової діяльності, ігрових форм тощо.

Посібник розраховано на вчителів української мови й літератури, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

ISBN 978-617-7441-06-8 УДК 373.5.016:821.161.2.09*кл11](07)
© Омельчук С. А., Романенко Ю.О., 2020
©«Дивослово», 2020Акція на методичні посібники

Вартість посібника  — 170 грн. (286 с.)

Ці посібники можна придбати і оплатити карткою
в нашому інтернет-магазині АБАРІС

Замовлення відправляється за рахунок отримувача

(вартість пересилання приблизно

40,00 — 55,00 грн: уточнюйте у своєму поштовому відділенні)

Демо-версія ТУТ

Посібник у паперовому вигляді можна замовити в редакції за телефоном (044) 292-41-06,

(098) 606-23-81

Замовити паперову версію посібника

Интернет-магазин АБАРИС