Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (753) 2019 р.

УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ –
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: ХУДОЖНІ КООРДИНАТИ

Світлана ПІДОПРИГОРА, професорка Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

Авторка статті визначає художні координати української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть, виокремлюючи прозу 1920-х рр., «химерну», андеграундову, трансгресивну. Вона акцентує на активізації міжмистецької взаємодії в полі художнього експерименту аж до повноцінного функціонування візуального образу (візуальна література) та динамізації переходу тексту із друкованої площини до цифрового простору.

Ключові слова: художній експеримент, експериментальна проза, «химерна» проза, андеграундова проза, трансгресивна проза, медіакомбінація, візуальна література, комікс, графічний роман, артбук, цифрова література.

UKRAINIAN EXPERIMENTAL PROSE OF THE XXth – EARLY XXIst CC.
ARTISTIC LANDMARKS

Svitlana PIDOPRYHORA, professor, Petro Mohyla Black Sea State University

The author profiles artistic landmarks of the Ukrainian experimental prose of the XXth – early XXIst cc. as she highlights the prose of the 1920s, the «bizzar», underground, transgressive one. She emphasizes the intense crossdisciplinary interaction in the field of artistic experiment, which results in comprehensive functioning of the visual image (visual literature) and ever dynamic transition of the text from the printed media to the digital ones.

Key words: artistic experiment, experimental prose, «bizzar» prose, undeground prose, transgressive prose, media combination, visual literature, comics, graphical novel, artbook, digital literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС