Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу «ДИВОСЛОВО» №12 (753) 2019 р.

ПОХОДЖЕННЯ ЖАНРУ І МОВИ НАРОДНИХ ДУМ
Підсумки досліджень

Тетяна БЕЦЕНКО, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті розглянуто й узагальнено погляди вчених стосовно походження жанру думи з проекцією на природу мови творів героїчного епосу. Подано міркування щодо специфіки мови дум. Висвітлено аспект народнопісенної традиції в поясненні витоків формування мовного континууму народного епосу.

Ключові слова: жанр думи, походження жанру, мова дум, народнокнижна традиція.

GENRE AND LANGUAGE ORIGINS OF UKRAINIAN FOLK BALLADS
Research Summary

Tetiana BETSENKO, professor, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University

The present paper studies and summarizes scholars’ opinions about the genre origins of Ukrainan folk ballades, with a focus on the nature of the language of the epic texts. It considers linguistic peculiarities of Ukrainan folk ballades, and highlights the folk song tradition as the origin of linguistic continuum of the national epos.

Key words: genre of Ukrainan folk ballades, genre origin, language of Ukrainan folk ballades, national book tradition.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС