Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (741) 2018 р.

УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Ірина КАРПЕЛЬОВА, учитель Житомирської гуманітарної гімназії № 1

Оксана ШУНЕВИЧ, доцент кафедри Житомирського ОІППО

Матеріал охоплює серію планів-конспектів уроків за творчістю О. Довженка, розроблених на засадах технології розвитку критичного мислення. В уроках докладно представлено застосування таких методів роботи, як «Один залишається – троє йдуть», «М’яке опитування», «Карта персонажів», «Фішбоун», «Ромашка Блума», «Лист по колу» та інших цікавих інтерактивних та компетентнісно зорієнтованих прийомів роботи.

Ключові слова: розвиток критичного мислення, компетентнісне навчання, випереджувальне завдання, опитування, проблемні питання, інтерактивна вправа.

IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGY FOR TEACHING CRITICAL
THINKING SKILLS AT LESSONS OF OLEKSANDR DOVZHENKO STUDIES

Iryna KARPELIOVA, teacher, Zhytomyr Gymnasium for the Humanities # 1

Oksana SHUNEVYCH, associate professor, Zhytomyr Regional Teacher Recertification Institute

The material includes a series of lesson plans on O. Dovzhenko studies, which was developed in the framework of the technology for teaching critical thinking skills. The lessons introduce the following methods of work: one stays and three leave, light recitation, the characters’ chart, fish bone, Bloom’s daisy, a letter in the circle, and other challenging interactive and competency oriented methods and techniques.

Key words: teaching critical thinking skills, competencies training, pro-active task, recitation, problematic question, interactive exercise.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС