Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» – НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС
НАШОГО НАРОДУ. ЗНАЧЕННЯ ЛІТОПИСАННЯ ДЛЯ НАЩАДКІВ
5 клас

Євгенія ТРОХИМЕЦЬ, учитель Оноківської ЗОШ І–ІІІ ст., Ужгородський р-н, Закарпатська обл.

Пропонований план-конспект уроку української літератури для 5-го класу присвячено ознайомленню учнів із традиціями та історією літописання. Матеріал охоплює такі способи організації навчальної діяльності учнів: самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за підручником, аналіз прочитаних творів, складання схем, створення асоціативного куща, розв’язання тестових завдань.

Ключові слова: літопис, давні українські пам’ятки, образи з літописних оповідей, легенда про заснування Києва, переказування, тестові завдання, запитання до твору.

THE TALE OF BYGONE YEARS AS THE OLDEST CHRONICLE OF OUR NATION.
THE IMPORTANCE OF CHRONICLE WRITING
FOR THE GENERATIONS TO COME
The 5th Form

Eugenia TROKHYMETS, teacher, Primary and Secondary General School of Onokivtsi, Zakarpatska oblast.

The article presents a plan of a Ukrainian literature lesson at the 5th form on traditions and history of chronicle writing. The material includes the following techniques to organize the class activity of the students: individual study of the textbook material, analysis of the texts read, charting, developing of spidergrams, accomplishing of test tasks.

Key words: chronicle, ancient Ukrainian cultural heritage, characters of chronicle tales, legend of the founding of

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС