Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

«ВІРШІ МОЇ, НЕДОСЯЖНІ ДЛЯ ТЬМИ, БУДУТЬ ВІДЛУНЮВАТЬ СОНЦЕ!..»
Урок за творчістю Ірини Жиленко

Ольга ГУБСЬКА, учитель Валківського ліцею ім. О. Масельського, Харківська обл.

У статті подано план-конспект особистісно зорієнтованого уроку української літератури за поетичним доробком Ірини Жиленко. В уроці використано такі цікаві прийоми та форми роботи: «Ґронування», складання буриме, «Рефлексійний ланцюжок» та інші. Також подано розлогий коментар учителя щодо біографії та особливостей творчості поетеси.

Ключові слова: перебіг уроку, слово вчителя, творче завдання, робота в парах, поезії Ірини Жиленко.

LITERATURE LESSON ON IRYNA ZHYLENKO’S POETRY

Olha HUBSKA, teacher, O. Maselsky Lyseum School of Valky, Kharkiv oblast.

The paper offers guidelines on a learner-centered Ukrainian literature lesson on Iryna Zhylenko’s poetry. The lesson-plan specifies a range of useful techniques and activities: “bunch of grapes”, bouts-rimes, “reasoning chain” etc. It also provides a detailed teacher’s comment on the biography of the poetess, and the characteristic features of her work.

Key words: follow through a lesson, teacher’s comment, creative task, work in pairs, poetry by Iryna Zhylenko.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС