Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (681) 2013 р.

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. Ренесансний вимір «humanus»:

людина, мораль, держава

(Нікколо Макіавеллі vs Станіслав Оріховський)

   У статтi проаналiзовано фiлософсько-полiтичнi (державницькi) iдеї Станiслава  рiховського, репрезентованi в епiстолярному трактатi «Напучення польському королю Сигiзмунду ІІ Августу». Погляди С.Орiховського зiставлено з iдеями iталiйського гуманiста Нiкколо Макiавеллi, оприявненими у трактатi «Державець», у якому iталiйський фiлософ об’рунтовує новi погляди стосовно держави i полiтики. Постулюється оригiнальнiсть свiтоглядних позицiй С.Орiховського, який утверджував iдеї природного права, вважаючи його вищим вiд людських законiв.

   Ключовi слова: «Напучення польському королю Сигiзмунду ІІ Августу» С.Орiховського, «Державець» Н.Макiавеллi, образ державця, концепцiя природного права, Ренесанс, гуманiзм.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС