Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу «ДИВОСЛОВО» №11 (752) 2019 р.

УКРАЇНСЬКА МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНА ПРОЗА:
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Тетяна ЧЕРКАШИНА, професорка Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

У статті розглядаються основні етапи розвитку української мемуарно-автобіографічної прози. Зазначено, що першовитоки традиції розповідати про себе і своє життя беруть свій початок ще з доби середньовіччя. Протягом ХІХ ст. було вироблено спогадовий канон, який було продовжено в українській мемуаристиці наступних століть. Закцентовано увагу на тому, що українська мемуарно-автобіографічна проза найбільше розвивалася у ХХ ст. Змінювалися ідейно-художні домінанти оповіді, поряд зі спогадовими творами традиційного типу вільно співіснували експериментальні, документальність заступалася автофікціональністю. Ці ж тенденції продовжуються і в українській мемуаристиці перших десятиліть ХХІ ст.

Ключові слова: українська мемуаристика, українська спогадова література, мемуарно-автобіографічна проза, еволюція, зміна пріоритету оповіді.

UKRAINIAN MEMOIR AND AUTOBIOGRAPHICAL PROSE:
HISTORY OF DEVELOPMENT

Tetiana CHERKASHYNA, professor, V. N. Karazin Kharkiv National University

The article studies the main evolutionary stages of development of the Ukrainian memoir and autobiographical prose. Stories about oneself and one’s life first appeared in the Ukrainian literature in the Middle Ages but development of memoir and autobiographical tradition dates back to the XIXth c. The author of the article argues that the Ukrainian memoir and autobiographical prose had its greatest evolutionary development in the XXth c. Within this period the ideological and literary dominants of the narrative changed, memoir works of the traditional type freely coexisted with the experimental works, documentary was changed by autofiction. The same tendencies can be observed in the Ukrainian memoir and autobiographical prose of the first decades of the XXI c.

Key words: Ukrainian memoirs, Ukrainian memoir literature, memoir and autobiographical prose, evolution, change of narration priority.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС