Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (752) 2019 р.

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКИХ АНТРОПОНІМІВ
За матеріалами козацького реєстру 1649 року

Наталія ЛОЩИНСЬКА, кандидат філологічних наук, НБУ імені В. І. Вернадського

У статті розглянуто систему українських прізвищ, що сформувалася в середині XVII ст. На основі матеріалів реєстру 1649 р. досліджено особливості творення козацьких антропонімів. Зокрема акцент зроблено на прізвищах, наявних у списках Кальницького та Брацлавського полків, здійснено класифікацію їх за словотвірною структурою, установлено відповідність найпоширеніших з-поміж них на Східному Поділлі сучасним прізвищам на території Вінницької та Хмельницької областей.

Ключові слова: антропонім, прізвище, ім’я, особисті імена, словотвірна система, реєстр.

PECULIARITIES OF COSSACK ANTHROPONYMS FORMATION
Based on the Cossack registry of 1649

Natalia LOSCHINSKA, PhD in Philology, Vernadsky National Library of Ukraine

The present article studies the system of surnames, which evolved in the middle 17th century among the population of Eastern Podillja. It studies the Cossak family names of Kalnyk and Braclaw regiments, and profiles their word-building structure. It also elicits the correspondence of the most popular family names of the East Podillja of the XVII century to contemporary family names on the territory of Vinnytsa and Khmelnytsky regions. The paper considers etymological and semantic features and wordbuilding structure of the surnames.

Key words: anthroponym, surname, Cossack regiment, word-formation system, name, Cossack registry.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС