Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (740) 2018 р.

«ВІТЧИЗНІ Я ВІДДАВ МІЙ ЦВІТ ЖИТТЯ…»:
ТВОРЧІСТЬ ОЛЕСЯ БАБІЯ НА ТЛІ ХХ СТОЛІТТЯ

Світлана ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, Полтавський національний педагогічний університет ім. Володимира Короленка

Авторка статті розглядає естетичну цінність доробку О. Бабія у поезії, прозі й драматургії на тлі доби й у зв’язку з біографією митця. Вона висвітлює участь О. Бабія в УГА, його діяльність на еміграції. На думку авторки, у праці цього письменника психологічна достовірність поєднується із філософськими узагальненнями, а реалізм – із елементами експресіонізму і неоромантизму.

Ключові слова: національно-визвольні змагання, імпресіонізм, експресіонізм, націоналізм, громадянська лірика, еміграційний період творчості, жанровий діапазон.

CREATIVE WRITING OF OLES BABIY AGAINST BACKGROUND
OF THE XXth CENTURY

Svitlana LENSKA, Dr. habil. in Philology, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

The author studies the aesthetic value of O. Babiy’s legacy in poetry, prose and dramaturgy against the background of the period and in correlation with the writer’s biography. She focuses on O. Babiy’s participation in Ukrainian Galician Army, and his activity in emigration. In the author’s opinion, the writer combines psychological truth with philosophical generalisation, and Realism is integrated with some elements of Expressionism and Neo-romantism.

Key words: national liberation fight, Impressionism, Expressionism, nationalism, civil lyric poetry, emigration period of creative writing, genre range.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС