Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

ЖІНКА, ЯКА ТРИМАЄ РУКУ НА ПУЛЬСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Пилип СЕЛІГЕЙ, старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Стаття висвітлює біографію та науковий доробок Лариси Масенко – визначного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.

Ключові слова: Лариса Масенко, українська мова, соціолінгвістика, мовна політика.

THE WOMAN WHO FEELS THE HEARTBEAT OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

Pylyp SELIHEY, Senior researcher of the O. O. Potebnya Institute of Linguistics of the NAS of Ukraine

The paper covers the biography and academic achievements of Larysa Masenko – a prominent Ukrainian linguist, doctor of philology, professor. It analyzes the fundamentals of her sociolinguistic conception, and characterizes the influence of her ideas on the language policy in modern Ukraine.

Key words: L.T. Masenko, Ukrainian language, sociolinguistics, language policy.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС