Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

«Ось де вона – поезія!»: гендерна специфіка рефлексії
власного творчого генія в українській ліриці ХХ ст.

Ольга ШАФ, доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

У статті розглянуто гендерно-психологічні особливості рефлексії щодо власного поетичного дару, зокрема його значущості, ролі, на матеріалі української лірики ХХ ст., що дає змогу осмислити переломлені крізь художню призму маскулінні / фемінінні* пріоритети, самооцінку, виявити ступінь впливу на них гендерних стереотипів, культурно-історичної ситуації.

Ключові слова: українська лірика ХХ ст., гендерно-психологічний метод, маскулінність / фемінінність, творче обдаровання.

GENDER PECULIARITIES OF THE LYRIC SUBJECT’S REFLECTION
IN THE UKRAINIAN LYRICS OF THE XXth C.

Olha SHAF, associate professor, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

The article elaborates with the gender and psychological peculiarities of the lyric subject’s reflection on their own poetic talent, particularly its significance and role, against the background of the Ukrainian lyrics of the XXth c. Through these peculiarities it investigates masculine / feminine priorities, self-esteem, the influences of gender stereotypes and of the respective cultural and historical context.

Key words: Ukrainian lyrics of the XXth c., gender and psychological method, masculinity / femininity, poetic talent.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України