Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

ТЕХНОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ
ВИВЧЕННЯ НОВЕЛИ У ШКОЛІ

Наталія РОМАНИШИНА, доктор педагогічних наук

У статті визначено альтернативні до традиційно організованого навчання технологічні умови вивчення семикласниками теоретико-літературного поняття «новела»: психологічне налаштування на діяльність за моделлю «засвоєння усього обсягу знань», уточнення змісту й компонентів навчального матеріалу, критеріїв опанування теми, варіантів організації роботи учнів, діагностичних та контрольних завдань. Узято до уваги особливості та труднощі засвоєння цього жанру малої прози учнями.

Ключові слова: новела, набір жанрових ознак, інтерпретація новели Л. Пономаренко «Гер переможений», технологія засвоєння усього обсягу знань.

TECHNOLOGICALLY ORIENTED STUDY MODEL
OF THE SHORT STORY AT SCHOOL

Natalia ROMANYSHYNA, Dr. habil. in Pedagogy, associate professor

The article defines alternative technological conditions against the traditional ones to teach a literary-theoretical concept of the short story to the students of the 7th form; these are the following: psychological make-up to act on the model of “the total acquisition of knowledge”, clarification of the content and educational material components, as well as the theme mastering criteria, variants of the students’ activities organizing, diagnostic and control tasks. It also considers the peculiarities and difficulties the students might face when mastering the genre of flash fiction.

Key words: the short story, set of genre features, interpretation of a short story by L. Ponomarenko Herr the Defeated, technology of the total acquisition of knowledge.

Отримати методичну статтю з журналу