Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

ПРОБЛЕМА РОЗПАДУ РОДУ, РОДИНИ ЯК ТРАГЕДІЯ НАРОДУ
Урок в 11 класі за новелою Юрія Яновського «Подвійне коло»

Наталія ОСИПЧУК, учитель Коростишівської гуманітарної гімназії № 5 ім. Тараса Шевченка

У статті представлено план-конспект уроку української літератури для профільного 11-го класу за новелою «Подвійне коло» з роману «Вершники» Ю. Яновського. Для опрацювання навчального матеріалу авторка пропонує застосувати такі методи і прийоми роботи: бесіда, аналіз тексту, обговорення прочитаного, робота у групах над створенням характеристики персонажів, тестові завдання та ін.

Ключові слова: новела, конфлікт громадянських і родинних цінностей, запитання, матеріал для вчителя, текст твору.

THE PROBLEM OF KINDRED AND FAMILY DECLINE AS THE NATION’S TRAGEDY
The 11th form lesson on the novelette by Yuriy Yanovsky A Double Circle

Natalia OSYPCHUK, teacher, T. H. Shevchenko Humanitarian Gymnasium #5 of Korostyshiv

The article contains a Ukrainian literature lesson plan for the majors 11th form on the novelette A Double Circle from the novel The Horsemen by Yuriy Yanovsky. In order to master the material, the author recommends the following teaching methods and techniques: conversation, text analysis, discussion of the text read, group work on the characters’ portraits, text tasks etc.

Key words: the novelette, the conflict of civil and family values, questions, teacher’s material, literary text.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС