Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ЛІТЕРАТУРНІ СЕМІНАРИ ПРО СУЧАСНУ ЛІТЕРАТУРУ:
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ НОВЕЛ
ВАСИЛЯ ПОРТЯКА І ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО

Ганна ТОКМАНЬ, професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди

Статтю присвячено літературним семінарам, на яких розглядаються сучасні новели. Автор інтерпретує й коментує твори В. Портяка і Є. Кононенко. Увагу сфокусовано на діалозі з художнім текстом та екзистенційних мотивах. Метою розгляду кожної новели є формування особистості учня.

Ключові слова: літературний семінар, сучасна новела, діалог із художнім текстом, екзистенціальні мотиви, формування особистості учня.

LITERARY SEMINARS ON MODERN LITERATURE:
EXISTENTIAL DIALOGICAL INTERPRETATION OF SHORT STORIES
BY VASYL PORTIAK AND EUGENIA KONONENKO

Hanna TOKMAN’, Professor, Hruhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky

The article highlights literary seminars on the modern short story. The author interprets and comments on writings by V. Portyak and E. Kononenko focusing on the dialogue with the literary text, and the existential motives elicited. The interpretation of each of the short stories is aimed at personality development.

Key words: literary seminar, modern short story, dialogue with literary text, existential motives, personality development.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС