Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА –
ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ

Лариса ДЕРКАЧ, викладач кафедри словесних дисциплін Луцького педагогічного коледжу

У пропонованій статті докладно викладено історію появи та розвитку української рукописної книги, описано відомі і менш знані пам’ятки нашої писемності, подано інформацію про давніх переписувачів, особливості виготовлення та оформлення книжок, а також долю цих раритетів в українській і світовій історії.

Ключові слова: розвиток писемності в Україні, давні рукописні пам’ятки, Велесова книга, тексти Святого Письма, книжкова культура.

THE UKRAINIAN MANUSCRIPT BOOK AS A SOURCE OF NATIONAL CULTURE

Larysa DERKACH, lecturer, Lutsk Pedagogical College

The present paper provides a detailed history of the origin and further development of the Ukrainian manuscript book, describes both the well-known and less-known pieces of cultural heritage, offers information about the penmen of long ago, the peculiarities of books production and execution, and the afterlife of the scarce books in the Ukrainian and world history.

Key words: literary texts development in Ukraine, ancient manuscript artifacts, Book of Veles, sacred texts, book culture.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС