Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (656) 2011 р.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вiдповiдно до частини четвертої статтi 54 Закону України «Про освiту», частини першої статтi 32 Закону України «Про дошкiльну освiту», частини першої статтi 27 Закону України «Про загальну середню освiту», статтi 25 Закону України «Про позашкiльну освiту», частини четвертої статтi 45 Закону України «Про професiйно-технiчну освiту», частини четвертої статтi 48 Закону України «Про вищу освiту» та з метою стимулювання цiлеспрямованого безперервного пiдвищення рiвня професiйної компетентностi педагогiчних працiвникiв, росту їх професiйної майстерностi

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Типове положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, що додається.
  2. Мiнiстерству освiти i науки Автономної Республiки Крим, управлiнням освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв.
  3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства освiти України вiд 20.08.93 № 310 «Про затвердження Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв України», зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.93 за №176, та вiд 01.12.98 № 419 «Про внесення змiн i доповнень до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв України», зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 15.12.98 за № 792/3232.
  4. Департаменту загальної середньої та дошкiльної освiти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України в установленому законодавством порядку.
  5. Опублiкувати Типове положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв в Інформацiйному збiрнику Мiнiстерства освiти i науки України та розмiстити його на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Жебровського Б.М.
  7. Наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

Мiнiстр Д.В.Табачник

Погоджено:

Мiнiстерство фiнансiв України

Заступник Мiнiстра А.І Мярковський

ЧИТАТИ ДАЛІ

До змісту     Наступна стаття

Интернет-магазин АБАРИС