Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (763) 2020 р.

МАСОВА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ: ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД ЧИ ПРОСТІР
НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ?*

Софія ФІЛОНЕНКО, професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету

У статті констатується потреба вивчення творів масової літератури в школі. Авторка проаналізувала програми з української й зарубіжної літератури, виокремивши в них твори масової літератури, розглянула теоретичне обґрунтування терміна «масова література» у підручниках й аналіз конкретних творів. Вона доходить висновку, що між теорією і вивченням конкретних творів існує дисбаланс, підручникам бракує називання авторів і творів, візуального супроводу (обкладинок книжок, схем і таблиць, фото книжкових супермаркетів, фестивалів, автограф-сесій письменників і презентацій їхніх творів). Методичний апарат підручників переважно не відзначається розмаїттям і креативністю.

Ключові слова: масова література, популярна література, елітарна література, класика, бестселер, програми, підручники, теорія, практика, методика.

MASS LITERATURE IN SCHOOL: FORBIDDEN FRUIT OR SPACE
OF NEW OPPORTUNITIES?

Sofia FILONENKO, professor, Berdyansk State Pedagogical University

The article states the need to study works of mass literature at school. The author analyzed the curricula for Ukrainian and Foreign Literature, singled out works of mass literature, considered the theoretical justification of the term “mass literature” in textbooks and analysis of some literary works. She concludes that there is an imbalance between the theory and study of specific literary works, textbooks lack names of authors and their books, and visual support (book covers, diagrams and tables, photos of bookstores, festivals, autograph sessions of writers and presentations of their works). The diversity and creativity of the methodological apparatus of textbooks mostly leaves much to be desired.

Key words: mass literature, popular literature, elite literature, classics, bestseller, curriculum, textbooks, theory, practice, methods.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС