Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Світлана КОТЛЯРЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету
ім. Михайла Драгоманова

У статті йдеться про виразне читання на уроках як один із основних методів вивчення літератури. Наголошується на вмінні «оживляти текст», поняттях підтекст, діалог, мова автора, мова дійових осіб, на особливостях читання творів різних жанрів.

Ключові слова: художній твір, виразне читання, діалог, «оживлення тексту», підтекст.

SPECIAL ASPECTS OF READING FICTION

Svitlana KOTLIARENKO, PhD in Philology, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article highlights expressive reading at lessons as one of the key methods to study literature. Particularly, it considers the skill to enliven a text, the notions of implied sense, dialogue, narrative comment, characters’ style of speaking, special aspects of reading texts of different genres.

Key words: literary writing, expressive reading, dialogue, enlivening of a text, implied sense.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС