Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (727) 2017 р.

ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Петро БІЛОУС, професор Житомирського державного університету ім. Івана Франка

У статті розглядаються передумови та обставини виникнення української літератури на межі Х–ХІ ст., визначається її художня і мовна специфіка, особливості формування жанрів та атрибуція раннього періоду розвитку. Спростовуються імперські стереотипи, пов’язані із зародженням, функціонуванням та ідентифікацією давнього українського письменства.

Ключові слова: імперська модель історії східнослов’янських літератур, південнослов’янський вплив, християнство, перекладна й оригінальна література, давньоукраїнське письменство, національна ідентифікація.

THE BEGINNINGS OF UKRAINIAN LITERATURE

Petro BILOUS, professor, Zhytomyr Ivan Franko State University

The paper considers prerequisites and circumstances of the beginnings of the Ukrainian literature at the turn of the X–XI cc., defines its artistic and verbal features, the peculiarities of genre formation, and attribution of the early period of development. It argues against imperial stereotypes dealing with the origins, functioning and identification of the ancient Ukrainian literature.

Key words: imperial model of history of the East Slavic literature, South Slavic influence, Christianity, translated and original literature, the ancient Ukrainian literature, national identification.

Отримати методичну статтю з журналу