Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (727) 2017 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ
«ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ»
10 клас

Валентина ТКАЧУК, учитель Червоненської ЗОШ I–III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл.

У запропонованій статті подано план-конспект уроку української мови для 10-го класу. Метою уроку є узагальнити та поглибити знання учнів про лексикологію та фразеологію за допомогою різних форм і методів роботи: побудова висловлювань на лінгвістичну тему, бліц-опитування, випереджувальні завдання, схеми-моделювання, картки з індивідуальними завданнями, тестові запитання. Зазначений методичний комплекс забезпечує повноцінне узагальнення матеріалу.

Ключові слова: лексика, лексикографія, фразеологія, лексико-фразеологічні засоби, культура мовлення.

GENERALIZATION AND SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE ON THE TOPIC
“LEXICOLOGY. PHRASEOLOGY”
The 10th Form

Valentinа TKACHYUK, teacher Secondary General School of Chervone, Zhytomyr Oblast

The article offers a lesson plan of the Ukrainian language for the 10th grade. The purpose of the lesson is to generalize and deepen the students’ knowledge of lexicology and phraseology by using different forms and methods of work: construction of statements on the linguistic topic, blitz-survey, anticipating task, schema modeling, cards with individual tasks, test questions. The mentioned methodological complex provides complete generalization.

Key words: lexis, lexicography, phraseology, lexis and phraseology means, culture of speech.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС