Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу «ДИВОСЛОВО» №10 (715) 2016 р.

ПСИХОЛОГІЧНЕ «ОКАМЕНІННЯ»
У ДРАМІ ІВАНА ФРАНКА «КАМ’ЯНА ДУША»

Ольга ЮРЕЧКО, молодший науковий співробітник Інституту франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка

Авторка статті розглядає драму І. Франка «Кам’яна душа» крізь призму такої деталі портрета, як закам’яніння, підкреслюючи майстерність автора, яка полягає у відображенні переломного психологічного моменту в житті головної героїні драми.

Ключові слова: синтетичний портрет, деталь, «окаменіння», психологічний момент, пейзаж, психіка.

PSYCHOLIGICAL PETRIFACTION IN THE STONE SOUL
DRAMA BY IVAN FRANKO

Olha YURECHKO, junior research fellow at Institute of Franko Studies, Ivan Franko National University of Lviv

The article is an attempt to review the Stone Soul drama by I. Franko in the light of the portrait feature of petrifaction, which emphasizes the author’s ingenuity in depicting a crucial psychological moment in the life of the central character.

Key words: synthetic portrait, feature, petrifaction, psychological moment, landscape, psycho.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС