Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу «ДИВОСЛОВО» №10 (715) 2016 р.

СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ X–XVIII СТ.

Архієпископ Ігор ІСІЧЕНКО

Автор статті розглядає проблему національної ідентичності та її зв’язку з вивченням курсу української літератури X–XVIII століть в українських університетах, наголошуючи на інтегрованості нашого письменства в загальноєвропейський літературний процес і потребі деідеологізації його вивчення.

Ключові слова: національна ідентичність, криза гуманітарної освіти, романський, готичний стиль, Ренесанс, Середньовіччя, Бароко, деідеологізація.

SOCIAL AND PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF LEARNING
THE UKRAINIAN LITERATURE OF THE X–XVIII CC.

Archbishop Ihor ISICHENKO

The author contemplates the problem of national identity and its connection with reading the Ukrainian literature of the X – XVIII cc. at Ukrainian universities, highlighting the integration of our literature into the general European literary process and the deideologization of its learning.

Key words: national identity, humanitarian education crisis, Roman, Gothic style, Renaissance, Middle Ages, Baroque, deideologization.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС