Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (654) 2011 р.

Любомир БЕЛЕЙ. Українські імена перед викликами ХХІ ст

   В умовах незалежної України національна си­стема власних імен українців зберігає всі ознаки, притаманні для світсько-державного періо­ду її розвитку. Однак зі здобуттям Україною неза­лежності докорінних змін зазнали культурно-політичні умови функціонування національного іменника. Деідеологізація (декомунізація) культур­ного життя, широке декларування політики повер­нення національних духовних цінностей українців, а також забезпечення реальної свободи совісті, дер­жавний статус української мови, лібералізація ук­раїнського законодавства, що врегульовує надаван­ня та функціонування особових імен, утвердження тісних міжнародних контактів українців, зокрема й через масову трудову імміграцію, – ось головні екстралінгвальні чинники, які впливають на новітній український іменник посттоталітарної до­би. Вони виявилися надто дієвими щодо ук­раїнського іменника кін. XX – поч. XXI ст., тому й зумовили його докорінну трансформацію.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

 

Інтернет-магазин АБАРІС