Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (747) 2019 р.

ПСИХОСЕМАНТИКА ПРОЦЕСУ ЧИТАННЯ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕКСТУ
На матеріалі романістики Євгена Пашковського

Оксана ВЕРТИПОРОХ, доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Авторка статті розглядає суперечливе сприйняття критикою прози Є. Пашковського, що поянюється ускладненим наративом, емоційною авторефлексією з приводу невлаштованості національного суб’єкта у світі. На її думку, ускладнений стиль письменника пояснюється тим, що в ньому літописне мовлення, роман-проповідь поєднується з контекстом постмодерністської деструкції.

Ключові слова: читач, автор, рецепція, роман-проповідь, постмодерністська деструкція, модернізм, письменницька саморефлексія, розщепленість письма, глобалізація, національний суб’єкт.

PSYCHOSEMANTICS OF THE PROCESS OF READING
THE MODERN UKRAINIAN TEXT
On the novels by Eugene Pashkovsky

Oksana VERTYPOROKH, associate professor, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

The author studies the controversial reception of the prose by E. Pashkovsky on the part of literary critics due to its complicated narration and emotional auto-reflection about the misery and despondency of the national subject in the world. As the author argues, the writer’s complicated style can be explained by its annalistic narration; the sermon novel is combined with the context of postmodern destruction.

Key words: reader, author, reception, sermon novel, postmodern destruction, modernism, the author’s self analysis, split narration, globalisation, national subject.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС