Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (747) 2019 р.

ДО ПИТАННЯ МОВИ І ПОЕТИЧНОГО СТИЛЮ
ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА

Тетяна БЕЦЕНКО, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті розглянуто ознаки поетичної мови Василя Голобородька як митця-сюрреаліста, виявлено прикметні риси стильової манери художника слова. Установлено, що митець сформував суто індивідуально-авторський художній мовосвіт; поєднав фольклорні традиції образного позначення дійсності з сучасною мовною практикою.

Ключові слова: поетична мова, ідіостиль, художньо-образна система, поетичне мовомислення, художня картина світу, фольклорні знаки-символи, сюрреалізм, художня/поетична творчість, естетика мовних одиниць.

REVESITING THE LANGUAGE AND POETIC STYLE
OF VASYL HOLOBORODKO

Tetiana BETSENKO, professor, Anton Makarenko Sumy State Pedagogical University

The article considers the attributes of the poetic language of Vasily Goloborodko as a surrealist in art. It elicits the characteristic features of the stylistic manner under study. It specifies that the artist managed to develop his unique artistic lexical universe; he also combined folkloric traditions of figurative description of reality and the contemporary linguistic routine.

Key words: poetic language, idiostyle, artistic figurative system, poetic linguothinking, artistic picture of the world, folk symbolic signs, surrealism, artistic/poetic creativity, aesthetics of linguistic units.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС