Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (747) 2019 р.

ВІДГУК ПРО ТВІР МИСТЕЦТВА У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ
11 клас

Анна ПОГОРЄЛА, викладач Одеського художнього училища ім. Митрофана Грекова, учитель вищої категорії, старший учитель

Ця методична розробка інтегрованого уроку містить матеріал із мовлення та відгук на твір мистецтва – натюрморт. Учням запропоновано скласти текст відгуку у формі есею, замальовки, враження тощо із застосуванням лексичного багатства української мови.

Ключові слова: відгук, публіцистичний стиль, натюрморт, калина, мисткиня, тло, пейзаж, кольорова гама.

REPORT ON A PIECE OF ART IN PUBLICISTIC STYLE
11th Form

Anna POHORIELA, lecturer, M. Hrekov Odesa School of Art

The guidance paper of an integrated lesson presents speaking material and a report on a piece of art, namely a still life painting. Students are offered to write a report in the form of an essay, sketch, opinion etc. and demonstrate the lexical abundance of the Ukrainian language.

Key words: still life painting, guelder rose, female artist, background, landscape, colour palette.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС