Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (747) 2019 р.

РІД, СІМ’Я, ЛЮДИНА
За повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
і романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Світлана ТАРАСЕНКО, учитель-методист, відмінник освіти України, Ялтинська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2, Мангушський р-н, Донецька область

У статті пропонується розробка уроку, у якому на основі компаративного аналізу повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» і роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розглядається проблема роду, сім’ї та людини. Наголошується на спільному та відмінному у творах, на значенні у формуванні людини виховання, моделі поведінки найближчих родичів, на актуальності проблеми стосунків батьків і дітей.

Ключові слова: Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, компаративний аналіз, рід, сім’я, людина, батьки, діти.

THE KIN, THE FAMILY, THE MAN
On a short novel by Ivan Nechui-Levytsky “Kaidash’s Family” and a novel by Panas Myrny
and Ivan Bilyk “Do the Oxen Below WhenTheir Mangers are Full?”

Svitlana TARASENKO, school counselor, Honoured Teacher of Ukraine, Primary and Secondary School # 2 of Yalta, Donetsk Oblast

The article presents a lesson plan, which studies the problem of the kin, the family, and the man on the material of a short novel by Ivan Nechui-Levytsky “Kaidash’s Family” and a novel by Panas Myrny and Ivan Bilyk “Do the Oxen Below WhenTheir Mangers are Full?” in terms of comparative analysis. It highlights similarities and differences in the texts, the role of breeding for personal development, behaviour models of the near of kin, and timeliness of the problem of generation gap.

Key words: Ivan Nechui-Levytsky, Panas Myrny, comparative analysis, kin, family, man, parents, children.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС