Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

НА БАЛУ ЧУДОВИСЬК, АБО СТРІМКИЙ І НЕСПОДІВАНИЙ ПЕРЕХІД
ВІД МЕЛОДРАМИ ДО ГОРОРУ

Тетяна БЕЛІМОВА, науковий редактор, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто особливості трансмедійного жанру в сучасній масовій літературі. На прикладі роману Люко Дашвар «Мати все» показано, як відбувається жанрова трансформація і поглинання одних жанрових ґатунків іншими. Така жанрова мімікрія може вводити в оману читача наївного і підводити читача підготовленого або зразкового до очікуваної розв’язки, яка іноді суперечить вихідним ознакам твору.

Ключові слова: горор, мелодрама, симбіоз жанрів, трансмедійний жанр, читач.

PARTY OF MONSTERS, OR A RUSHED AND UNEXPECTED TRANSITION
FROM MELODRAMA TO HORROR

Tetyana BELIMOVA, scientific editor, Shevchenko Institute of Literature NAS of Ukraine

The article deals with characteristics of transmedia genre in the modern mass literature. It explaines the processes of genre transformation and fusions within neighboring genres on the material of the “Have It All” novel (Maty Vse) by Liuko Dashvar. Such a genre mimicry can confuse an unexperienced reader and lead a trained or refined one to an expected climax, the latter can be in contrast to the initial features of the writing.

Key words: horror, melodrama, genre fusion, transmedia genre, reader.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС