Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

ФІЛОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА
«З ДИТИНСТВА: ДОЩ»

Тетяна БЕЦЕНКО, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті подано спробу філологічного аналізу віршового тексту з урахуванням сюжетно-композиційної, мовнообразної організації.

Ключові слова: поетичний твір, художній текст, філологічний аналіз тексту, мовні засоби виразності.

PHILOLOGICAL ANALYSIS OF VASYL HOLOBORODKO’S POEM
“BACK TO CHILDHOOD: THE RAIN”

Tetiana BETSENKO, professor, Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University

The article is an attempt to analyze the poetic text under study with regard to its plot, composition, and imagery means.

Key words: poetry, literary text, philological analysis of text, means imagery.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС