Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №17 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (675) 2013 р.

Надія БОЙКО. Нова і яскрава сторінка про життя «покутської трійці»

   У монографії Р.Піхманця «Із по­кутської книги буття. Засади художнього мислення В.Стефаника, М.Черемшини і Л.Мартовича» подано цілісну картину життя і творчості цих авторів на широкому історико-культурному тлі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Дослідження привертає увагу своєю концептуальністю, спробою по-новаторськи, із залученням новітнього на­укового інструментарію оцінити їхній літературний доробок. Автор ставить питання про наявність ідейно-змісто­вих, світоглядно-естетичних засад, що дають змогу говорити про по­кутських прозаїків кінця ХІХ ст. як про «трійцю». Проаналізувавши літера­турно-критичні праці українських дослідників кінця ХІХ ст. і радянських літературознавців, Р.Піхманець за­уважує певні формальні підстави для такого об’єднання, спростовує деякі стереотипи й розвіює міфи, які досі побутують у вітчизняному літерату­рознавстві щодо оцінки і розуміння творчості названих авторів.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС