Розробки уроків для 5-8-х класів, ЗНО

Передплата журналу Акція на посібник «Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури»

Стаття №13 з журналу «ДИВОСЛОВО» №06 (651) 2011 р.

Микола ТКАЧУК. Людина і природа в українській літературі крізь призму екокритики

   Загальновідомо, що сучасне літературознавство розширює методологічні рамки інтерпретації художнього тексту, залучаючи сучасні філософські здобутки. Гуманітарні галузі допомагають збагачува­ти методологію літературної критики новими плана­ми прочитання. В українському літературно-критич­ному дискурсі на сьогодні органічними є  психо­аналітична та феміністична критика, семіотика та теорія оповіді, розвивається постколоніальна ре­цепція художнього слова. Цей процес можливий завдяки органічній присутності в українській літературі відповідних дискурсивних практик. Тому для вітчиз­няного літературознавства, враховуючи національну специфіку літератури, стає актуальним такий підхід до прочитання літератури, як екокритика.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Заробляйте betcoin легко
Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України