Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (651) 2011 р.

Володимир МОРЕНЕЦЬ. Український літературний канон: міфи і реальність

   У своїх міркуваннях ми будемо виходити із таких методологічних засад:

– як підсумок загальних історико-теоретичних уявлень про дане національне письменство, ес­тетичних смаків та уподобань, а також певних ринкових механізмів сучасний літературний ка­нон на кожний певний момент наділений уста­леністю і як  такий виступає складником націо­нальної культурної традиції;

– сучасний літературний канон зазнає мо­дифікацій і змін, які перебувають у жорсткій за­лежності від динаміки самої національної тра­диції та логіки її еволюції;

– сучасний національний літературний канон формується в наднаціональному літературному просторі як іманентними даній літературі, так і трансцендентними їй соціокультурними та філософсько-естетичними чинниками;

– літературний канон є не тільки об’єктом спосте­реження, а й суб’єктом саморозвитку кожної на­ціональної літератури і в кожну дану теперіш­ність задає вихідні параметри більшості ху­дожніх форм і філософсько-естетичних смислів.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС