Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (746) 2019 р.

НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Василь ЗАДОРОЖНИЙ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Стаття присвячена з’ясуванню того явища, що в українській народній пісенній творчості виявляється у вигляді незвичного для сучасної мовної свідомості наголосу дієслів типу вечеря´ти, думáти, плакáти тощо. Всупереч поширеному поглядові на такого роду мовні факти як на своєрідну поетичну вільність народного співця автор доводить, що насправді вони відображають еволюційні процеси в акцентній системі української мови, зумовлені розвитком її граматичної системи. Ці процеси тривають і нині.

Ключові слова: акцентні перетворення, видова пара, доконаний / недоконаний вид, наголос (кореневий, суфіксальний).

UKRAINIAN FOLK SONG CREATION AS A SOURCE FOR STUDYING MODERN
UKRAINIAN LANGUAGE

Vasyl ZADOROZHNYI, Potebnia Institute of Linguistics

The article is dedicated to the research of the phenomenon that is characteristic for the Ukrainian folk song creation, namely some verbs, which are uncommon to the modern linguistic consciousness, such as вечеря´ти, думáти, плакáти etc. In spite of the widespread view of such linguistic phenomena as peculiar poetic freedom on the part of individual minstrels, the author demonstrates that they actually showcase the evolutionary processes in the accentual system of the Ukrainian language, caused by the development of its grammatical system. These processes still continue into the present-day stage of the development of our language.

Key words: accentual transformations, aspectual pair, perfective / imperfective aspect, accent (radical, suffixal).

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС